Sygdom
  • Du er selv syg eller oplever sygdom på tæt hånd 
  • Du føler dig til tider eller ofte magtesløs 
  • Du mangler nogen at snakke med, da folk ofte slet ikke forstår - eller forstår lidt for godt

Sygdom - når en relation brydes..

Har du har brug for en der kan guide dig i dine tanker, eller hjælpe dig med at skille dem ad? Måske begge dele?

Når et menneske bliver sygt, uanset om det er en uhelbredligt, helbredligt, psykisk eller fysisk sygdom, kan det påvirke deres nærmeste og den syge selv. Det kan vække tanker om livet og dets afslutning. De pårørende kan føle det svært at være der for den syge og omvendt, da omdrejningspunktet i mange tilfælde bliver hospitalssenge, samtaler med læger og det kan nærmst forventes af familie og venner, at man forbliver stærk og positiv under hele forløbet.

Derfor tilbyder jeg samtaler for pårørende eller folk med sygdom, der kunne have behov for at få delt deres tanker og følelser omkring hele sygdomsforløbet og dens konsekvenser for relation, familiesamliv osv. 

Copyright © All Rights Reserved