Mobning


Jeg taler med


  • Observatøren 
  • Mobberen 
  • Offeret 
  • Medløberen 

Diamantforløbet 


Diamanten er et vredeshåndteringsprogram, fra 0-9 klasse, hvor børnene og læreren, lærer hinadens følelser og mekanismer igennem fx. verdensbilleder. 


Igennem dette forløb har jeg i min tid oplevet mange "aha" oplevelser hos både børn og voksne. Mange oplever, at de lærer hinaden at kende på ny, på en anden måde og det er med til at styrke fællesskabet. 

Mobning - når en relation brydes 

Mobning har mange facetter. Der ligger dybe mønstre fastbundet i vores adfærd helt fra barnsben, men bestemt også i voksenalderen. Disse mønstre skal stoppes inden fællesskabet lider overlast. Inden mønstrene bliver ubrydelige. 

Der er utrolig mange ting, i det at blive mobbet og/eller mobbe. Der er rigtig mange lag i den enkelte person samt fællesskabet, som er spændende at kigge på når man taler om mobning. 

Mobning sker både hos børn og hos voksne. Alle har en form for erfaring med emnet. Man kan derfor have behov for at få sat ord på tankerne der er forbundet med at opleve at blive mobbet, se andre blive mobbet eller selv mobbe andre. 


Det kan også være, man har svært ved, hvad begrebet mobning egentlig betyder og gerne vil drøfte samt have en dialog omkring de ting, man har oplevet, der har sat ar i sjælden.

Copyright © All Rights Reserved